Bina

Bir binanın amacı öncelikle konut sakinleri için barınak ve güvenlik sağlamaktır. Binanın diğer amaçları, kötü hava koşullarından korunma, güvenlik, dinlenme alanı, mahremiyet ve eşya saklama, yaşamda ve işte elektrik ve konfor sağlamadır.

Bina nedir?

Bina, özel malzemelerle inşa edilen ve bir yapının alt yapısını, alt kolonunu, duvarını, döşemesini, çatısını, bacasını, sıhhi tesisat ve inşaat hizmetlerini, sabit platformları, sundurma, balkon, korniş veya projeksiyonu, bir binanın bir bölümünü içeren bir yapı türüdür. veya Ona bağlı herhangi başka bir şey veya benzer bir yapıdan bir zemini veya alanı boşaltan herhangi bir çevreleyen duvar. Evler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, hastaneler vb. yapı türleridir.