önerilen içerik
Bina

çatı nedir? Çatı çeşitleri ve özellikleri

çatı nedir?

Çatılar, yapı tipi ve yapısal performans açısından farklı şekillerde tasarlanabilir. Yapıdaki öneminden dolayı çatı tasarımında ve uygulamasında çatının hasar görmemesi için gelen kuvvetlere karşı direncinin yeterli olması gerekmektedir. Örneğin deprem riski olan bölgelerde tonozlu tavanlar yeterli rijitliğe sahip değildir ve bu nedenle hiç kullanılmaz. Bu yazımızda çatı çeşitlerini ve özelliklerini inceleyeceğiz. Bina kafesinde kalın.

Genel olarak çatı tipleri arasında ahşap çatılar, kemerli çatılar, kompozit çatılar, blok kiriş çatılar, döşeme çatılar...
Genel olarak çatı tipleri arasında ahşap çatılar, kemerli çatılar, kompozit çatılar, blok kiriş çatılar, döşeme çatılar…

Çatılar, konstrüksiyon tipine ve şartlara göre yapısal performansa göre çeşitli şekillerde tasarlanıp uygulanabilmektedir. Genel olarak çatı tipleri arasında ahşap çatılar, kemerli çatılar, kompozit çatılar, blok kirişli çatılar, levha çatılar, kromit çatılar, Kubiax çatılar ve Uboot çatılar sayılabilir.

İlgili Makaleler: Her eve uygun 25 uygun fiyatlı iç dekorasyon fikirleri tanışın!

Çatının ana özellikleri

Bir çatının en önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Mukavemet ve stabilite: Kendi ağırlığının kuvvetlerine ve çatının taşıması gereken yüklere karşı, ki bunların esası çatıdaki kar yüküdür.
 2. Hava ve hava koşullarına dayanıklılık: Nemin alana girmesini önlemek için çatı yalıtılmalıdır.
 3. Parçaların dayanıklılığı: ve çatının çeşitli bileşenleri aşınma ve yıpranmaya karşı.
 4. Isıl dayanıklılık: Sıcağa, soğuğa ve yangına karşı uygun bir çatının özellikleri arasındadır.

Bu tür özelliklerin çatı konstrüksiyonu veya çatının ana yapısı için dikkate alındığını ve tavanların mimari ve iç mekan konularında ele alınan asma tavan gibi tasarım ve iç dekorasyon açısından farklı tiplere sahip olduğunu belirtmek gerekir. tasarım ve ses yalıtımı, güzellik, Ağırlık vb. özellikler dikkate alınır.

çatı türleri

 • tonozlu tavan
 • Ahşap çatı
 • Döşemeler (tek taraflı, çift taraflı ve blok kirişler)
 • Kompozit çatılar
 • Kiriş veya boşluk tavanlar
Öngermeli tavanlarda kablolar neden kullanılır Çünkü bu kabloların görevi yerçekimi yüklerini nötralize etmektir.
Öngermeli tavanlarda kablolar neden kullanılır Çünkü bu kabloların görevi yerçekimi yüklerini nötralize etmektir.

tonozlu tavan

Tonozlu çatı, ülkede yaygın olan en eski ve en geleneksel çatı tiplerinden biridir. Kullanım kolaylığı, düşük inşaat maliyeti ve kemerli çatı kullanıldıktan sonra binanın bölümlerinin değiştirilebilmesi bu çatının popüler olmasının sebepleridir. Bu çatıyı uygulamak için köprü adı verilen iki paralel kiriş arasına, köprülere dik ve birbirine paralel tali kirişler yerleştirilir. Yan kirişler arasındaki mesafe genellikle 0,7 ile 1,2 metre arasındadır ve bu tip çatılar için geçerli açıklıklar yaklaşık 5 metreye kadardır.

İlgili Makaleler: Mimarlık nedir? Mimar kim? 11 önemli mimari stilinin tanımı

Bu çatı tipini uygulamak için pres tuğla, sıva harcı ve toprak kullanılır. Bu çatı tipinde pres tuğlalar, sıva ve kil harcı ile yay şeklinde elle ve az basınç uygulanarak uygulanır. Bu tip çatılarda kemer yapılmasının nedeni çatıdan gelen yükü yan kirişlere aktarmaktır. Bu tip çatıların temel sorunu, aşırı titreşimleri ve bu tip çatılarda yürürken bile titreşmeleridir. Genellikle, bu sorunu önlemek için, donatılar ikincil kirişler arasına çapraz olarak yerleştirilir. Ayrıca çatıya sıva harcı dökülmesi ve sıkıştırma tuğlası ile kiriş altı arasına çimento kum harcı dökülmesi çatının sertliğini ve rijitliğini arttırır.

Tonozlu tavanın avantajları

 • Yüksek yürütme hızı
 • Malzemelerin mevcudiyeti
 • Son derece uzmanlaşmış personele gerek yok
 • Düşük uygulama maliyeti
 • Uygulamadan sonra binanın bölümlerini değiştirme imkanı
Tek katlı binalarda çatı güneş ışığından, soğuktan, yağmurdan ve kardan korunmak için kullanılır.
Tek katlı binalarda çatı güneş ışığından, soğuktan, yağmurdan ve kardan korunmak için kullanılır.

Tonozlu tavanın dezavantajları

 1. Entegre olmamak ve yeterli stabilite ve kohezyona sahip olmamak
 2. Alçı silikat ile temas halinde demirin korozyonu
 3. Çatıda yürümek veya diğer çevresel faktörler gibi faktörlerden kaynaklanan titreşim
 4. Çatının ağırlığının fazla olması ve çatı diyaframındaki dayanım eksikliği, deprem anında ağır molozların
 5. çökmesine ve oturanların ciddi şekilde zarar görmesine neden olur.
 6. Bu tip çatılardan tesislerin geçilmesi mümkün değildir. Bu nedenle çatının kalınlaşması onu ağırlaştırır ve mukavemetini azaltır.

Tonoz tavan uygulaması için dikkat edilmesi gereken noktalar

 1. Tonozlu çatılarda kaynaklı veya ham tuğla kullanılması tonozun düşmesine neden olacaktır.
 2. Bu çatıların uygulamasında tuğlaların kullanılmadan önce zımparalanması gerekmektedir.
 3. Bu çatılarda mümkünse tüm açıklıklar aynı anda ve eşit olarak yapılmalıdır.
 4. Açıklıkların tüm uzunluğu boyunca uygun ark miktarına dikkat edilmelidir, çünkü çok fazla ark kaplamanın boşa
 5. gitmesine neden olacaktır.
 6. Perküsyon arkının icrasında kullanılan harç bire iki harçtır.

İlgili Makaleler: Isıya dayanıklı boya (en yaygın kullanılan 4 tip)

Binaların depreme karşı tasarım yönetmeliğine (İran Standardı 2800) göre, demir kirişler, çapraz dikdörtgenin uzunluğu genişliğinin 1,5 katından fazla olmayacak şekilde, donatı demiri veya çelik kuşak vasıtasıyla birbirine çapraz olarak bağlanır ve ikincisi, her haçın örtüsünün altındaki alan 25 metrekareyi geçmiyor.

Çok katlı binalarda buna ek olarak katları birbirinden ayırmak için kullanılır, böylece birinin çatısı diğerinin zemini sayılır.
Çok katlı binalarda buna ek olarak katları birbirinden ayırmak için kullanılır, böylece birinin çatısı diğerinin zemini sayılır.

Blok kiriş çatı

Blok kiriş çatı, ölü yükü azaltmak için, çatıyı doldurmak için çok hafif (içi boş) beton veya kil içi boş blokların kullanıldığı tek taraflı döşeme çatı tiplerinden biridir ve en yaygın çatılardan biridir. Ülkede kabul edilir. Bu sistemde kirişler tali kiriş olarak kullanılmakta ve bloklar sadece kiriş aralarını doldurma görevi üstlenmekte ve yapısal bir rol oynamamaktadır. Blok kiriş çatılar üç elemandan oluşur: farklı kiriş ve blok tiplerine sahip levhalar, kirişler ve bloklar. Blokların taşıyıcı rolü yoktur ve sadece dolgu özelliği vardır. Blok kiriş çatı genellikle betonarme iskeletli yapılarda kullanılmakla birlikte diğer iskelet tiplerinde de kullanılabilir.

Beton bloklar, kil bloklar ve plasto köpük bloklar dahil olmak üzere farklı blok türleri vardır. Kirişler ayrıca öngermeli kirişleri, artgermeli kirişleri ve öngermeli kirişleri içerir.

Kiriş ve blok çatı avantajları

 • Çatının hafifliği
 • İyi yangın direnci
 • Rüzgar ve deprem gibi yatay kuvvetlere karşı iyi direnç
 • İyi ses yalıtımı
 • Soğuğa ve sıcağa karşı ısı yalıtımı
 • su yalıtımı
 • Uygulamadan sonra yüzeyin altında ve çatıda düzgünlüğü

Blok kirişli tavanların dezavantajları

 • Diğer çatı tiplerine kıyasla uygulanması çok zaman gerektirir
 • Nitelikli ve uzman personel ihtiyacı
 • Büyük açıklıklarda kullanılamaz
Çatı, farklı şekillerde uygulanan binanın en önemli bölümlerinden biridir.
Çatı, farklı şekillerde uygulanan binanın en önemli bölümlerinden biridir.

Kirişler hakkında birkaç ipucu

 • Kirişlerin genişliği 8 ila 12 cm’dir.
 • Kirişlerin kalınlığı genellikle 4 cm’dir.
 • Kirişleri betonladıktan sonra, bir vibratörle iyice titretin.
 • Bir metal veya kil kalıp içindeki beton, ince taş malzemelerle ince betonun metreküpü başına 400 ila 500 kg çimento derecesiyle hazırlanmalıdır.
 • Orta eksen ile diğer kirişin orta ekseni arasındaki mesafe genellikle 50 cm’dir.

Prefabrik kiriş çatının bileşenleri

Prefabrik kiriş aşağıdaki parçalardan oluşur:

 • çekme elemanı
 • enine çubuklar
 • Üst inşaat demiri
 • Yardımcı biyel
 • kaynama
 • beton topuk

Yukarıdaki bölümlerin her biri aşağıda açıklanmıştır.

çekme elemanı

Germe çubuklarının minimum sayısı iki olup, çekme çubuklarının kesiti hesaplanarak belirlenir. Her durumda çekme donatısının yumuşak çelik için kesit alanı 0,0025’ten, yarı sert ve sert çelik için kirişin kesit alanının 0,0015 katından az olmamalıdır. . Germe çubuğunun çapının 8 mm’den az ve 16 mm’den fazla olmaması tavsiye edilir. Topuk betonu kalınlığı 5,5 cm ve daha fazla olan kirişlerde çekme çubuğunun maksimum çapı 20 mm’ye çıkarılabilir. Çelik tüketiminden tasarruf etmek ve betonla daha iyi bir bağlantı sağlamak için, nervürlü inşaat demiri genellikle bir germe elemanı olarak kullanılır. Çekme çubuklarının maksimum kesit alanı, kullanılan çelik ve betonun cinsine göre değişir ve aşağıdaki tabloda belirtilen değerleri geçmemelidir.

İlgili Makaleler: Yalıtım nedir? Yalıtım ve yalıtım çeşitleri hakkında bilmeniz gereken her şey

Çok önemli bir nokta, uygulamada kullanılan donatıların mukavemetinin tablolarda ve hesaplarda belirtilen mukavemete uygun olmasına dikkat edilmelidir. İkiden fazla germe çubuğu kullanılıyorsa, iki boyuna çubuk kiriş boyunca devam etmelidir, ancak çubukların geri kalanının gerekli uzunluğu, bükme ankraj şemasına göre hesaplanabilir ve ihtiyaç duyulmayan kısımda kesilebilir. . . Gergi çubukları arasındaki serbest mesafe, kirişin topuğunda kullanılan en büyük beton kumu tanesinin çapı artı 5 mm’den az olmamalıdır. Germe çubuğunun kiriş topuğunun betonunun yan kenarına olan mesafesi, blok olması şartıyla, 10 mm’den az olmamalıdır ve gergi çubuğunun kirişin alt yüzeyinden (beton örtü) serbest mesafesi çubuk üzerinde) 15 mm’den az olmamalıdır. kil) kullanıldığında, germe çubuğunun ayakkabının üst kısmından serbest mesafesi 10 mm’den az olmamalıdır. Yukarıda anlatılan çubuklar üzerindeki kaplama, binaların iç mekanlarında kullanılan kirişlerle ilgilidir. Balkon gibi açık ortamlarda veya betona zararlı madde bulunan mahallerde bu kirişlerin devam ettirilmesi halinde, örtünün altına en az 15 mm kalınlığında çimento dolgulu kum tabakası uygulanması gerekir. Korozyonun yaygın olduğu binalarda veya korozif iklimlerde, donatılar üzerindeki beton örtü kalınlığı minimum 30 mm’ye çıkarılmalıdır.

Çatı, bir odanın veya yapının üst yüzeyidir.
Çatı, bir odanın veya yapının üst yüzeyidir.
enine çubuklar

Bu donatılar aşağıdaki nedenlerle kirişlerde kullanılmaktadır:

 • Nakliye sırasında kiriş direnci için gerekli ataletin sağlanması
 • Betonun dayanımına ulaşmadan önce, bloğun yükünü taşımak ve geçici mesnetler arasındaki betonu örtmek için gerekli dayanımın sağlanması
 • Kiriş ile kaplama betonu arasında gerekli bağlantının sağlanması (yerinde)
 • Kirişin gerekli kesme dayanımının sağlanması

Çift veya tek formda üretilen enine donatılar için yumuşak ve yarı sert çelik türleri kullanılmaktadır. Enine çubukların enine kesit alanı 0.0015 bw.t’den az olmamalıdır, burada bw enine kesitin genişliğidir ve t iki ardışık enine çubuk arasındaki mesafedir Enine çubukların çapı 5 arasında değişmektedir. mm’den 10 mm’ye kadar ve her durumda, makas için minimum çap Çift enine çubuklarla 5 mm ve tek enine çubuklarla makas için 6 mm’dir. Makine makası durumunda, enine çubuklar çift ve yarı serttir. Bu tip makasların enine çubuklarının çapları 4 ile 6 mm arasında değişmektedir. Enine inşaat demirinin yatay çizgiye göre minimum açısı 30 derecedir ve genellikle 45 dereceden az değildir. Kiriş kirişinin yüksekliği, genellikle, örtülü açıklığın bir fonksiyonu olan çatının kalınlığına göre belirlenir. Kirişlerdeki ardışık enine çubukların mesafesi maksimum 20 cm’dir. Bazı kiriş türlerinde enine donatı yerine kuşakla bükülmüş sac kullanılmaktadır.

Üst inşaat demiri

Üst donatı (basit veya nervürlü donatı), kiriş yüklemesinin ilk aşamasında makasın sıkıştırma kuvvetini taşımak için kullanılır ve çapı donatı tipine ve açıklığın uzunluğuna, kirişler arasındaki mesafeye bağlıdır. , kiriş makasının yüksekliği ve kaplama betonunun kalınlığı ile mesafeler Enine kaynak 6 ila 12 mm arasında değişir.Bazı kiriş türlerinde üst donatı yerine kayış veya sac kullanılır. Aşağıdaki tablo, makine dışı kirişlerin üst donatısını belirlemek için bir kılavuz olarak önerilir:

İlgili Makaleler: betonun su geçirmemesi için ne yapmalı?

Yardımcı biyel

Bu donatı, germe donatılarını dizginlemek ve kirişin topuk bölgesine ikiden fazla germe donatısı monte edilmesini mümkün kılmak için kullanılır. Bağlantı yardımcı çubuklarının çapı 6 mm ve uzunlukları yaklaşık olarak germe çubuklarının mesafesi kadardır. Bağlantı yardımcı çubukları birbirinden 40 ila 100 cm mesafelerde kurulur. Topuk betonunu oluşturmak için saplamaların kullanıldığı bazı kiriş üretim fabrikalarında, genellikle topuk betonu çekme çubuğunun sonuna kadar devam eder. Bu durumlarda, çatının inşası sırasında makasın zarar görmemesi ve kirişin iki ucunun kırılması durumunda, yardımcı donatıyı gergi demirinin iki ucundan 12 cm mesafeye monte etmek daha iyidir. çekme donatılarını ortaya çıkarmak için.

kaynama

Enine çubukların ve kiriş makasının üst ve alt elemanlarının bağlantısı genellikle punta kaynağı ile sağlanır. Tabii ki, kiriş kiriş elemanlarının enine kesit alanının kaynak aşamasında azaltılmaması koşuluyla, kiriş elemanlarını bağlamak için herhangi bir uygun kaynak işlemi kullanılabilir, kaynak özellikleri geçerli iç veya dış standartlara uygun olmalıdır. düzenlemeler.

Çatı kaplaması farklı tip ve tasarımlarda üretilmektedir.
Çatı kaplaması farklı tip ve tasarımlarda üretilmektedir.
beton topuk

Topuk betonunun minimum genişliği 10 cm olup, çatı kalınlığının 1 ila 3,5 katı (1/3,5) oranından az olmamalıdır. Topuk betonunun yüksekliği, beton dökülebilecek ve donatı üzerindeki beton örtüsünün yangın dayanımını sağlayacak şekilde ve ayrıca blok yerleştirildikten sonra kirişin alt yüzeyi ile aynı hizada olmalıdır. Genellikle beton topuğun kalınlığı 4,5 ila 5,5 cm, genişliği ise 10 ila 16 cm’dir. Makas metal bir kalıba veya kalıcı bir kil kalıba (ayakkabı) yerleştirildikten sonra topuk betonlanır. Topuk betonu, çatının uygulanmasında çok önemli bir rol oynar. Kirişin yatay ve düşey yüzeyleri uzunluk boyunca eğimli ise, blokların yerleştirilmesinde sorunlar yaşanır. Blokların yerlerine düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve çatının alt yüzeyinin bir sonraki marangozluğa uygun olması için bloğun yeri düzgün ve düzgün olmalıdır. Topuk betonunun minimum basınç dayanımı 250 kg/cm2’dir. Bir metreküp kiriş topuk betonu için beton karışımının bileşenleri aşağıdaki gibi tavsiye edilir:

 • 12 (12 mm’ye kadar) 1200 litreye kadar zımparalayın
 • Çimento 300-400 kg

Topuğun betonlanmasından sonra betonun nemli kalmasına ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir. Germe demirlerinin üzerindeki beton kaplamanın kalınlığı ve betonun cinsi, çatının yangına karşı direncinde büyük etkiye sahiptir. Kirişin topuğunun betonu bozuk ve kırık ise kirişin kusurlu yerden iki kısa kirişe bölünmesi veya topuğun betonunun tamamen kırılarak yeniden betonlanması gerekir. Metal kalıp ve pabuç kullanılmamış ise beton kiriş, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 ila 48 saat sonra kalıptan çıkarılabilir. Kirişin topuğu betonlanırken, makas metal kalıbın veya pabucun içine dikkatlice yerleştirilmeli ve çekme demiri, kirişin tüm uzunluğu boyunca ve belirtilen özelliklere göre aynı tutulmalıdır. Genellikle kiriş betonu, beton döküldükten sonra 10 gün içinde çalışma dayanımına ulaşır. Hızlı priz alan ve daha fazla verim sağlayan katkıların özellikleri geçerli ulusal veya uluslararası yönetmeliklere uygun olmalıdır.

İlgili Makaleler: Polimer nedir? Polimer çeşitlerini bilir

Blok kiriş çatının diğer çatılara göre avantajları

Kiriş-kemer ve entegre beton levha çatısına kıyasla bu çatı tipinin en önemli özellikleri şunlardır:

 • Asmolen blokların kullanılması ve çekme bölgesindeki betonun kaldırılması sayesinde beton tüketiminden tasarruf edilir.
 • Kiriş ve blokların fabrikada üretilmesinden dolayı daha az insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Kirişlerin ağırlığı işçiler tarafından monte edilebilecek kadar düşüktür ve alçak katlarda vinç kullanımına gerek yoktur.
 • Prefabrik kiriş ve bloklar sayesinde çatı montajı çok kolay ve hızlı olacaktır.
 • Çatı altına kalıplama, sadece kirişlere geçici destekler sağlamak için belirli aralıklarla dört kazık yığmak ve yerleştirmekle sınırlıdır.
 • Sorunsuz bir şekilde betonlanır ve geleneksel betonarme çatılara göre daha az betona ihtiyaç duyulur.
 • Blok kirişlerle yapılan çatının yatay kuvvetlere (rüzgar-deprem) karşı dayanımı çok iyidir.
 • Çatı bloğunun boşluklu olması nedeniyle iyi bir ısı ve ses yalıtımıdır.
 • Çatı altındaki düzlükten dolayı doğrama kalınlığı minimuma indirilmiş, çatının ölü yükü azaltılmıştır.
 • Çelik tüketimi düşük olduğundan ekonomik olarak uygundur.
Çatı kaplama, yapının cephesini güzelleştiren dekoratif objelerden biridir.
Çatı kaplama, yapının cephesini güzelleştiren dekoratif objelerden biridir.

Çatıların ağırlığı ile ilgili önemli nokta, çatıların ağırlığının standart yönetmelik 519 (binalar ve teknik yapılar üzerindeki minimum yükler) ve ulusal yapı yönetmeliğinin altıncı başlığında (binalar ve teknik yapılar üzerindeki yükler) belirtilen standartlara uygun olması gerektiğidir. binalar) Yollar ve Şehircilik Bakanlığı konut ve bina yardımcısı tarafından yayınlandı. Bununla birlikte, bazı durumlarda, yanlış uygulama ve çatının uygulama standardına uyulmaması nedeniyle, çatının nihai ağırlığı hesaplanan değeri fiilen aşabilir.

beton çatı

Beton çatıların ana rolü, çatının kendi ağırlığı, üst kısımlar ve rüzgar ve deprem kuvvetlerinin neden olduğu düşey ve yatay kuvvetleri kirişlere ve kolonlara ve taşıyıcı duvarlara aktarmaktır. Tüm dikey taşıyıcı bileşenlerin (kolonlar ve duvarlar) bağlantısı onları güçlendirir ve bu şekilde tüm bina gelen kuvvetlere birleşik bir şekilde tepki verir. Çatıların, binanın toplam maliyeti içinde nispeten büyük bir paya sahip olduğu göz önüne alındığında, bina tasarımcıları çatıları daha ekonomik hale getirmek, beton ve çelik tüketimini azaltmak, kalıpları azaltmak veya ortadan kaldırmak, bina yöntemlerini geliştirmek için çeşitli yöntemler icat etmiş ve uygulamışlardır. ve temel eksenlerin uygulama kalitesinin artırılması en önemli yöntemler arasındadır.

Beton sarfiyatından tasarruf etmek ve çatının ağırlığını hafifletmek için, çatı kesitinin çekme bölgesinde kalan kısmı kaldırılır ve sadece enine ve çekme donatılarının yerleştirilebileceği kadar beton kesiti kalır. . Bu çalışma özellikle çatı ve binanın ölü ağırlığını azaltmak için önemlidir. Genellikle kalan yerler arasındaki mesafe, çatının beton bölümünün basınç ve çekme bölgelerinin sorunsuz çalışması ve çatının orijinal halini kaybetmemesi için birbirine yakın seçilir. Bu yöntem, bal peteği gibi bir sırt kayışı olan içi boş levhaların tasarımına yol açmıştır. Bu tip çatılarda beton sarfiyatı hemen hemen başlangıçtaki miktar kadardır ve çatının ağırlığı da aynı oranda azalır. Öte yandan, çatıların daha hafif olması nedeniyle inşaat demiri tüketiminde ve binanın geri kalan taşıyıcı kısımlarını uygulama maliyetinde önemli tasarruflar yapılabilmektedir.

İlgili Makaleler: çimento neyden yapılır? | Bilmen gereken her şey

Döşemede boşluklar oluşturmak için şekillendirme genellikle iki genel yolla yapılır. Birinci yöntemde içi boş ve hafif bloklar kullanılarak boş yerlerin kalıplanması ve doldurulmaması sağlanır. Bu amaçla zemin kalıbına belirli aralıklarla dolgu malzemeleri konularak donatılar döşenir ve sonrasında beton dökümü yapılır. Diğer bir yöntemde ise kolayca takılıp toplanabilecek metal veya cam yünü kalıplar kullanılmaktadır.

Kermit tavan

Kermit, beton ile birlikte açık ömürlü çelik kirişlerden kullanılır. Söz konusu kirişlerin yapımında alt kanatta kuşak, ağda ise bükümlü donatı kullanılmaktadır. Kirişler arasındaki boşlukları doldurmak için çimento bloklar, polistiren, çarpma kemeri gibi sabit kalıplar, geçici çelik kalıplar (kompozit) veya herhangi bir hafif dolgu kullanılır. Kirişlerin mesafesi kalıbın cinsine göre 73 cm ile 100 cm arasında değişmekte olup, çatı 4 ila 10 cm arası betonla kaplanmaktadır. Hantal olmasının yanı sıra, kazık binaya çok fazla maliyet yükler. 1363 yılında bu sistemde daha önce sabit form olarak kullanılan kemer yerine Kermit bloğu kullanılarak kiriş tavan ve Kermit bloğu piyasaya girmiştir. Kirişler kendi başlarına statiktir ve bu nedenle çatı altına kazık yapılmasına gerek yoktur ve kirişler ıslak beton, kalıp ve çatı uygulama malzemelerinin ağırlığını tek başına taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Beton, karakteristik dayanımının %75’ine ulaştıktan sonra, çelik kirişler beton ile karışık kesit olarak yerleştirilir ve çatının ölü ve hareketli yüklerini taşır.

Kermit kompozit çatı

Amerika’daki olağan kompozit sistemler hareketli kirişlerle yapılır ve beton genellikle güverte ve takviye olarak mevcut bir çelik sacın üzerine dökülür. Bu sistemde kalıp kalıcıdır ve John’un parçaları betonla çevrili değildir. Kermit kompozit kalıp sistemi tasarlanırken hız ve mevzuata uygunluğun yanı sıra mümkün olduğu kadar ekonomik olması gerektiği düşünülmüştür. Bu nedenle, öncelikle kalıbın sürekli olarak kullanılabilmesi, ikinci olarak kirişin betonla doldurulması gerekir ki kiriş kısımları daha ekonomik tasarlanabilir ve çatının titreşimi azaltılabilir.

Asma tavanlar, evlerin güzelliği ve göz alıcı dekorasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Asma tavanlar, evlerin güzelliği ve göz alıcı dekorasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

İran’da yaygın olarak kullanılan basit kirişler veya petek ile levha kirişler kullanılan kompozit sistemlerin açık ömrü yoktur. İlk etapta kermit tavan kalıpları üç parçaydı ve açılması için parçaların birbirinden ayrılması gerekiyordu.Bu firmanın Ar-Ge departmanının araştırmaları ile bu kalıp optimize edilerek tek parça kalıba dönüştürüldü ve çeliğin elastik deformasyon özelliğini kullanarak. Bu kalıp kirişlerin arasına yerleştirilir ve ilk beton prizini aldıktan sonra kalıp çatı altından çıkarılır. Bu şablonun birçok avantajı vardır ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve monte edilebilir ve biraz hassasiyetle birçok kez kullanılabilir. Bu format artık bu şirketin çeşitli projelerinde kullanılmaktadır. Yapılan son araştırmalar ve elde edilen sonuçlar, sistemin blok kiriş sistemine uyarlanarak tek yönlü ısıl donatı kullanılmasının ve üst döşemedeki eğme donatısının kaldırılmasının daha iyi olduğunu ve ekonomik tasarruf sonucunda kirişler arası mesafenin daha iyi olduğunu göstermiştir. ve kirişler maksimum 75 cm olmalıdır. Bu formun avantajı, yönetmeliğin diğer şartlarına uyularak iki yönlü donatının kaldırılıp sadece kirişin düşey donatısının kullanılabilmesidir.Artık bu firma yeni formlarını da tüketicinin tercihi için hazırlamıştır. farklı mesafeler ve yükseklikler. Kirişlerin eksenleri arası mesafe 85 cm ile 95 cm arası ve yüksekliği 20 ile 25 cm arası olup alıcının tercihine ve firma teknik ofisinin tavsiyesi ile kullanılan kiriş cinsine göre değişmektedir. açıklığın yapısı ve uzunluğu.

İlgili Makaleler: Betonarme nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Kermit kompozit çatıda, çatının hafif olması ve kirişlere binen yükün azalması nedeniyle, uzun açıklıkların uygulanması daha güvenle yapılır ve tüm Kermit’te olduğu gibi betonun gerilmesi çok düşük kalır. çatı sistemlerinde beton sünmeye uğramaz ve dayanım katsayısı tavanı yüksektir. Toplam maliyetlerin düşürülmesi, Kirişlerin ağırlığının düşürülmesi, Blok maliyetlerinin düşürülmesi, Nakliye maliyetlerinin düşürülmesi, İskelet ve temel ağırlığının azaltılması, Aykırı değerlerin olmaması, Yüksek uygulama hızı, Yarı maliyetin altında asma tavan montajı piyasada bulunan asma tavanları toplamda bina maliyetini düşürür. Örneğin her bir metal kalıp en az otuz kez kullanılmak üzere tasarlanıp yapıldığından, bu kalıplardan sınırlı sayıda olmak üzere çatının geniş bir alanı idame ettirilebilir. Genellikle bu sorun, uygulama sırasında belirli sayıda kalıbın satın alınması veya kiralanmasıyla yapılır; bu, yalnızca iki nakliye ücretini (kalıbın atölyeye iade edilmesi) içerir ve blokların veya yekpare taşların yüksek nakliye maliyetinden ve nakliyedeki gecikmeden kaçınır. . Ayrıca proje başında harcanması gereken blok ve ulaşım bedelinden de tasarruf edilmiş olur. Gerekirse, bu maliyetin tamamı değil, bir kısmı proje sonunda ödenecektir.

Kermit kiriş ve blok çatılar Tonoz sisteminin bazı sorunları, geleneksel blok ve kiriş çatıların yaygınlaşmasıyla çözüldü. Ancak bu çatılar başka sorunları da beraberinde getirdi, bunların en önemlisi çatı altında kazık kullanma ihtiyacı. Hantal olmasının yanı sıra, kazık binaya çok fazla maliyet yükler. 1363 yılında bu sistemde daha önce sabit form olarak kullanılan kemer yerine Kermit bloğu kullanılarak kiriş tavan ve Kermit bloğu piyasaya girmiştir. Kirişlerin kendi kendine ayakta durmasından dolayı bu çatı kazık gerektirmez ve bu nedenle uygulama hızı oldukça yüksektir. Bu çatıyı beton çelik çerçeveler ve taşıyıcı duvarlar üzerine uygulamak mümkündür. Kermit polimer çatı, binanın stilizasyonu doğrultusunda, aynı zamanda bu firma, kompozit kalıp ve bims blokları kullanarak binada polimer malzeme kullanmaya başlamıştır. Çatıda yanmaz polistiren blokların kullanılması kiriş tüketimini yaklaşık %20, yapının çelik tüketimini ise yaklaşık %7 oranında azaltır. Bu tavan tipinin uygulama kolaylığı, uygulama hızını artırmakta ve sonuç olarak uygulama maliyetlerini azaltmaktadır. Aynı zamanda nakliye maliyetlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Bu blokların altında oluşturulan uygun oluklar çatı altında sıva ve toprağın birbirine yapışmasını sağlar. Polimer malzemelerin kullanımını iyileştirmek için bu şirketin araştırma ve geliştirme departmanı daha ileri çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir