önerilen içerik
Bina

haritacılık nedir? Mimari tasarım ve haritalama

haritacılık nedir?

Haritacılık için birkaç bilimsel tanım vardır. Bu konuda farklı tanım ve kuramların çokluğunun nedeni, dünyanın farklı ülkelerinde harita ve haritalamaların oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Bazı ülkeler jeodezik işlemleri ve çeşitli nirengileri tamamlamış ve çeşitli ölçeklerde topoğrafik haritaları kapsamakta ve düzenli olarak revize etmektedir. Bu tür ülkeler ayrıntılı haritalama çalışmaları yapmakta ve çoğunlukla tematik haritaların farklı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerden bazıları jeodezik şebekenin inşasına bile başlamamış veya çok zayıf bir şebeke kurmuş, bu da çok eksik haritaların hazırlanmasına yol açmıştır. Bu iki krallık kategorisi arasında, haritacılık bilimi ve ilgili tekniklerin tek bir kavramı yoktur.

Bahsedilen sebeplerin yanı sıra teknik şartlar, çalışma kayıtları, yerel şartlar, farklı uzmanların zevkleri gibi hususlar tarihi kayıtlarla birleşerek haritacılık kelimesinde tutarsızlıklara neden olmuştur. Haritacılık alanı ve faaliyet ortamı konusu terminoloji açısından halen tartışılmakta olup, uluslararası teknik komisyonların haritacılığın tanımına ilişkin kararı tüm ülkeler tarafından kabul görmemiştir.

Sörveyör tarafından toplanan bilgiler, toplanan bilgilerin birincil kaynağıdır.
Sörveyör tarafından toplanan bilgiler, toplanan bilgilerin birincil kaynağıdır.

Genel olarak haritacılık tanımının dezavantajlarından biri, bir kelimenin tüm farklı boyutlarını ve anlamlarını içerememesi ve bu tür tanımların yerinin genellikle kelime ve terimler sözlüğünde olmasıdır. Bunun dışında günümüzde bilimin kapsamının gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte haritacılık gibi kavramlar yeni boyutlar kazanmakta ve daha geniş anlamlar içermekte, dolayısıyla bu tür tanımların ve uluslararası konferansların kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Haritacılık tanımındaki tüm görüş ayrılıklarına rağmen, haritacılık için genel olarak iki anlam kullanılmaktadır:

  • Genel haritacılık: Jeodezi, yer işlemleri, fotogrametri, çizim ve baskı gibi harita hazırlamanın tüm aşamalarını içeren harita yapım bilimi, sanatı ve tekniğidir. Bu tanım uluslararası haritacılık konferanslarında birçok ülke tarafından onaylanmış ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir.
  • özel haritacılık: Kadastro, fotogrametri veya genel olarak harita hazırlamaya yönelik temel bilgilere yer verildikten sonra aslında harita hazırlama işinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Taslak hazırlamak, bilgileri birleştirmek ve ilgili harita ve belgeleri kullanmak, ağ seçmek, işaret ve yazıları belirlemek, harita üzerindeki bilgileri koordine etmek, harita sınır bilgilerini tasarlamak, çizim yöntemini seçmek ve basmak ve çoğaltmak, çeşitli aşamalar gibi görevler özel haritacılık oluşturur

İlgili Makaleler: Betonarme nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Kartografik harita- kartografi kavramı

İran’da kamu ve özel kurum ve kuruluşlar farklı seviyelerde farklı haritalar hazırladığından, bunlara her iki haritacılık kavramı da uygulanabilir. Örneğin, İran’daki en büyük haritacılık kuruluşlarından biri olan Ulusal Kartografik Merkez’in İngilizce karşılığı, kartografi kelimesinin harita yapım bilimi olarak kabul edildiğini gösterir.

Haritacılık, harita hazırlama bilimidir ve dünya yüzeyinin bir bölümünü ekranda gerçek boyutlarıyla göstermek mümkün olmadığı için.
Haritacılık, harita hazırlama bilimidir ve dünya yüzeyinin bir bölümünü ekranda gerçek boyutlarıyla göstermek mümkün olmadığı için.

Cartography, carto ve graph olmak üzere iki kısımdan oluşan Fransızca bir kelimedir.Fransızcada carto harita anlamına gelir vegraph da harita için kullanılan, genel olarak özel şartlar ve koşullarla özel grafiklerle harita hazırlamak veya harita yapmak anlamına gelen grafiktir. normalde haritayı güzelleştirmek anlamına gelir.

Haritacılıkta veya diğer alanlarda haritacılık uygulaması:

Kartografinin tüm mühendislik alanlarında kullanıldığı söylenebilir çünkü onsuz haritamızın işverene sunma ve anlama etkisi yoktur. Temel olarak, haritayı basitleştirerek, tasvir ederek ve güzelleştirerek diğer insanlar için nasıl kullanılacağını kolayca anlamalarını sağlıyoruz.

İlgili Makaleler: Toprak erozyonu ve tarım arazileri üzerindeki etkileri

Yani haritayı en iyi ve en güzel şekilde sunmanın tek yolu haritacılıktır.

Haritacılar veya tüm alanlar için haritacılık eğitiminin gerekliliği:

Genellikle, arazi etüdü yapan kişiler, sadece zaman aldığı ve uzmanlıkları olmadığı için grafik konulara girmezler. Ancak haritacılar veya diğer haritacılık alanları için haritacılık öğrenmek, harita çizip hazırlarken ve haritacılar için gerekli noktaları göz önünde bulundurarak ve daha iyi haritacılık yaparken performanslarını artırır.

Ayrıca kişiler kartografiyi profesyonel olarak öğrenip harita hazırlayabilecekleri gibi, gerekli ve gerekli unsur ve noktaları da dikkate alarak öğrenerek, haritacıya daha iyi ve daha anlamlı bir harita hazırlamasında yardımcı olabilirler.

Haritacılık, çeşitli harita türlerini hazırlama sanatı, bilimi ve tekniğidir.
Haritacılık, çeşitli harita türlerini hazırlama sanatı, bilimi ve tekniğidir.

Haritacılık öğrenmek, çeşitli durumlarda işverenler için de zorunludur. Çünkü haritalamanın çok konulu olması nedeniyle (mimari, şehircilik, arkeoloji vb.) tüm haritalar için geçerli olan kurallar ve düzenlemeler vardır. Örneğin, etiketleme veya simgeleştirme ve…

Bazı etiketler haritanın türünü belirtir ve bu bilimi bilerek, her bir belirli etiketi görerek harita türünü hızlı bir şekilde tanıyabilirsiniz.

İlgili Makaleler: rekonstrüksiyon nedir? Ev tadilatı hakkında bilmeniz gereken her şey

Genel bakış veya özel öğrenme:

Haritacılık farklı alanlarda farklıdır, örneğin mimarlık alanında çalışan bir haritacının mutlaka harita öğrenmesi gerekmez. Bu nedenle, uzmanlaşmış öğrenme için öncelikle yönünüzü ve faaliyet alanınızı belirlemelisiniz.

Unutulmamalıdır ki kartografya harita hazırlama bilimidir, bu bilim çalıştığınız veya bilgi topladığınız her alanda kullanılır ve sadece topografik haritalar için kullanılmaz.

Genel olarak tüm haritalarda ortak olan kurallar haritacılar tarafından öğrenilmeli ve haritacılık uzmanlık alanına girmek isteyen arkadaşlar uygulama ve faaliyet alanlarına göre uzmanlık alanını öğrenmeyi seçmelidir.

haritacılık nedir
haritacılık nedir

Bu nedenle haritacılık, mimarlık, şehircilik, arkeoloji, tarihi yapıların restorasyonu ve diğer teknik mühendislik alanlarında çalışan herkesin konuya daha açık bakabilmesi için bu bilimi öğrenmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler: kalker nedir? Ve kullanımlarını daha iyi bilmek

Teknik mühendislik alanlarının haritacılıkla ilgili eğitim düzeyi ve genel bilgileri:
Ne yazık ki, haritacılık konusu, büyük önemi nedeniyle daha az ilgi görmüştür, aslında haritacılık, bilgiyi sunmanın en iyi ve en doğru yoludur.

Bu nedenle, toplanan bilgileri en iyi şekilde sunabilmemiz için işi işverene tüm ayrıntılı bilgileri aktaracak şekilde sunmak çok önemlidir.

Eskiden mürekkep ve kalemle harita çizmek adettendi.
Eskiden mürekkep ve kalemle harita çizmek adettendi.

Harita düzenleme için kartografi yazılımı:

Haritacılık alanında hepsi vektör tabanlı birçok yazılım bulunmaktadır. Haritacılık ve mimarlık alanlarında Autodesk yazılımı gibi ArcGIS yazılımı da şehir planlama ve haritalama alanında çok önemlidir.

İlgili Makaleler: Dünyadaki 25 garip jeolojik yapıyı tanıyın

Tüm trendlerde haritacılık için AutoCAD, Civil 3D, AutoCAD map ve ArcGIS gibi yazılımlar kullanılmaktadır.

Haritacılık yazılımı arasındaki fark:

Bu yazılımlar arasındaki fark, modüllerde ve her kişinin faaliyet alanındaki uygulamalarındadır.

Haritacılık bir bilimden çok bir sanattır.
Haritacılık bir bilimden çok bir sanattır.

Örneğin daha çok mimari alanlarda kullanılan AutoCAD yazılımı, mimari haritaların hazırlanması ve güzelleştirilmesi ile ilgili size daha fazla modül sunarken, daha çok haritalama alanında kullanılan Civil3D yazılımı size seçenek sunuyor. haritalama haritalarının hazırlanmasında daha fazla özellik ve yetenek.

Fakat genel olarak bu yazılımların kullanımının sınıflandırılması şu şekildedir:

  • AutoCAD yazılımının restorasyonu, arkeolojisi ve mimarisi
  • Civil3D yazılımının eşlenmesi
  • Haritalama ve şehir planlama ve ArcGIS yazılımından mekansal bilgiye ihtiyaç duyanlar

Dolayısıyla her yazılım belirli bir alan için özel olarak kullanılmaktadır ancak bu, mimarların Civil3D yazılımını kullanamayacağı veya tam tersi anlamına gelmez. Tüm yazılımlar, vektör yapıları nedeniyle, herhangi bir alanda bir dizi genel uygulamaya erişmenizi sağlar.

İlgili Makaleler: en ucuz yer döşemesi nedir? Çirkin yer karolarından nasıl kurtulurum?

Örneğin çok konulu bir yazılım olan CBS yazılımında, eğer bu yazılım daha uzmanlaşmışsa, kendi faaliyet alanınıza göre aynı alanın çıktısıyla ilgili haritalama ve mimari gibi modüller tanımlayabilirsiniz. şehir planlaması ve haritalama için kullanılır.

Genel olarak haritacılık, fenomenlerin boyutlarının göreli konumunu gösterir.
Genel olarak haritacılık, fenomenlerin boyutlarının göreli konumunu gösterir.

Arkeoloji, jeoloji ve sismoloji gibi bir çok alanda AutoCAD yazılımına ek olarak size çok detaylı bilgi veren modüller ekleyebilme özelliğinden dolayı ArcGIS yazılımı kullanılmaktadır.

Bu nedenle bahsi geçen yazılımın çeşitliliği ve birçok seçenek ve modülü nedeniyle yazılımın tüm özelliklerini tam ve doğru bir şekilde öğrenmek gerekli değildir ve sadece istediğiniz haritayı hazırlamak için gereken özellikleri öğrenebilirsiniz. çıktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir