önerilen içerik
Bina

Toprak erozyonu ve tarım arazileri üzerindeki etkileri

Bildiğiniz gibi su ve toprak yaşam ve tarım için önemli faktörlerdir. Toprağın tahribi ve erozyonu, verimliliğini azaltmakta ve tarım ürünlerinin üretimini tehlikeye atmaktadır. Toprağın korunması ve tarımsal ürünlerle gıda arzı, bir ülkenin gıda güvenliğinde önemli rol oynamakta, dolayısıyla su ve toprak erozyonu bu gıda güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Toprak erozyonunun dünyadaki önemi o kadar büyüktür ki 5 Aralık, Dünya Toprak Erozyon Günü olarak adlandırılmıştır. Çünkü biyosferin yakın gelecekteki önemli sorunlarından biri de toprak erozyonu sorunudur. Mevcut topraklar korunmaz ise açlık krizi tüm dünyayı saracak.

Ne yazık ki ülkemizdeki toprak erozyonu dünya ortalamasının birkaç katıdır ve ciddi yönetim tedbirleri gerektirmektedir. Bu bağlamda, bir yandan eğim, yükseklik, arazi kullanım özellikleri, jeolojik koşullar, iklimsel ve hidrolojik özellikler gibi erozyona etki eden faktörlerin bilinmesi ve ampirik denklemlerle erozyon miktarının tahmin edilmesi gerekmektedir.

Toprak erozyonu nedir?

Erozyon, toprak yüzeyindeki toprağın su veya rüzgar tarafından sürekli aşınması ve yırtılmasıdır (dünya yüzeyinde bir noktadan diğerine aktarılması veya hareketi). Erozyon, toprak parçacıklarının substratlarından ayrıldığı ve bir taşıma aracı yardımıyla başka bir yere taşındığı bir süreçtir.

Toprak erozyonunun etkileri verimli toprak kaybının ötesine geçer.
Toprak erozyonunun etkileri verimli toprak kaybının ötesine geçer.

İlgili Makaleler: Her eve uygun 25 uygun fiyatlı iç dekorasyon fikirleri tanışın!

Başka bir deyişle, toprak erozyonu, kurak ve yarı kurak alanlarda ve taşkın alanlarında meydana gelen doğal ve doğal olmayan olumsuz bir süreçtir. Bu durumda toprak bozulur ve toprak verimliliğini kaybeder. Sonuç olarak, bitki artık büyümez ve yer çöle dönüşür.

Toprak erozyonu türleri

 1. Mavi erozyon: Bu tip erozyon neredeyse görünmezdir. Toprağın açık rengi, uzun yıllar süren toprak erozyonu sırasında o toprağın toprağına çok fazla zarar verdiğini gösterir.
 2. Rüzgar erozyonu: Bu tip erozyon büyük ölçüde görünür durumdadır. Rüzgar erozyonu da ciddi bir sorun olmasına rağmen, su erozyonu çok daha şiddetlidir.
 3. Karık erozyonu: Bu tür erozyon şiddetli yağışlar sırasında yamaçta küçük oluklar oluşturularak tarımın sorun haline gelmesiyle oluşur.
 4. Çatlak erozyonu: Bu tür erozyon, bazıları yine büyük olan ve tarım makineleriyle geçilmesi imkansız olan su geçitleri oluşturur.
 5. Geçici erozyon: Bu tür erozyon doğal çöküntülerde meydana gelir. Geçici erozyon, hendek erozyonundan farklıdır, çünkü geçici erozyonda bu çöküntüler tarımsal ekipmanlarla geçilebilir.
Toprak erozyonu, kurak ve yarı kurak alanlarda ve taşkın alanlarında meydana gelen doğal ve doğal olmayan olumsuz bir süreçtir.
Toprak erozyonu, kurak ve yarı kurak alanlarda ve taşkın alanlarında meydana gelen doğal ve doğal olmayan olumsuz bir süreçtir.

İlgili Makaleler: Mimarlık nedir? Mimar kim? 11 önemli mimari stilinin tanımı

Toprak erozyonunun etkenleri nelerdir?

Su: Hareketli su erozyonda önemli bir faktördür. Örneğin, deniz dalgaları plaj erozyonuna neden olur. Bu hareket, deniz dalgalarının kumsala getirdiği hidrolik basınçla kumun aşınmasına neden olur.

Dalgalar ileri geri hareket ettikçe çakıl taşları birbirine zımparalanır ve aşınır. Sonuç olarak, sahil taşları yavaş yavaş kuma gömülür. Nehirler ve akarsular da yolları boyunca kum ve toprağı hareket ettirerek çizilmelerine ve aşınmalarına neden olur.

 • Rüzgar: Rüzgarın toprak erozyonu üzerinde de büyük etkisi vardır. Rüzgâr kumu serperek gevşek ve küçük toprak parçacıklarını yok eder ve toprağın tahribatına ve erozyonuna zemin hazırlar.
 • Yağmur ve kar: Özellikle yoğunluğu yüksek ve kısa süreli olan yağışlar, sellere neden olur ve büyük miktarda yüzey toprağını yok ederek tortu olarak taşır.
 • Arazinin eğimi: Yüksek bir eğim su akışını hızlandırır ve aynı oranda erozyon ve su israfını arttırır. Eğimin uzunluğu da önemlidir, çünkü eğim ne kadar uzun olursa taşkın o kadar artacaktır.
Toprak erozyonu, fiziksel bir değişim ve toprağın üst tabakasının kademeli olarak yer değiştirmesi ve aktarılması sürecidir.
Toprak erozyonu, fiziksel bir değişim ve toprağın üst tabakasının kademeli olarak yer değiştirmesi ve aktarılması sürecidir.

Ayrıca karın erimesiyle birlikte yüzey taşkınları akacak ve toprak kütlelerinin hareketi yoğunlaşacaktır. ve toprak erozyonuna neden olur.

İlgili Makaleler: design ne demek? Sanatta tasarım türleri

İnsan faktörleri: Tarımsal arazi erozyonuna neden olan en önemli beşeri faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Prensipsiz sürme veya aşırı sürme gibi tarım arazilerinin temel yönetiminin olmaması.
 • Hayvan gübresi yerine gelişigüzel kimyasal gübre kullanımı.
 • Kirti yöntemi gibi eski yöntemlerle sulama.
 • Yeterli bitki örtüsü sağlamayan bitkilerin yetiştirilmesi.

Bu bitkiler toprağın bir kısmını çıplak bırakır. Mısır ve patates gibi özellikle tarlalar arazinin eğimi yönünde ise toprağı yeterince örtmezler ve toprağın erozyonunu ve tahribatını şiddetlendirirler.

Toprak erozyon kontrolü nedir?

Erozyonla mücadele, arazinin uzun süre kullanılabilmesini sağlamak için toprak kaybı miktarının belirli bir düzeyin altında tutulmasını sağlayan tüm önlemlerdir. Teorik olarak, bu sınır, doğal toprak üretim hızına eşdeğer olacaktır.

Tarım arazilerinde toprak erozyonunu önlemenin yolları

Toprak erozyonu (Türkçe Toprak erozyonu), toprağın üst tabakasının sıyrılmasıdır.
Toprak erozyonu (Türkçe Toprak erozyonu), toprağın üst tabakasının sıyrılmasıdır.

1-Sürücüsüz sistem kullanmak

Tarım ürünlerinin sürülmeden ekilmesi, sürüm maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra toprak erozyonunu azaltmada önemli bir etkiye sahiptir. Günümüzde mükemmel toprak materyallerinin artması, su depolama kapasitesinin artması, ekonomik ve çevresel faydaları nedeniyle bu yöntemin kullanımı her geçen gün artmaktadır.

İlgili Makaleler: İç mimarlık anlayışı nedir? İç tasarımı basit bir dille öğretmek

2-Yüzeysel güreş

Toprak taneciklerinin küçülmesine ve toprağın tamamen alt üst olmasına neden olan ve doğası gereği toprak nemini kaybetmesine neden olan sürüm (tersinir pulluk ile sürüm gibi) su ve rüzgar erozyonunu artırır. Ancak toprağı döndürmeyen ve sadece toprak erozyonunu önlemek için toprakta oluklar oluşturan kaz pençeli pulluk kullanmak çok daha uygundur.

Erozyon kelimesinin anlamı, yer yüzeyinin aşınmasıdır.
Erozyon kelimesinin anlamı, yer yüzeyinin aşınmasıdır.

3- Sulama sisteminin değiştirilmesi

Sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi, toprak erozyonunun ve bozulmasının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. İklim şartlarına, mevcut su miktarına, toprak ve bitki cinsine, tarla ve bahçelerin sulanması için en uygun sistem seçilmeli ve toprak erozyonu en aza indirilmelidir.

Özellikle eğimli arazilerde yüzeysel ve eski sulama gibi yöntemlerin seçilmesi toprak erozyonuna neden olur. Yağmur sulama, damla sulama ve yer altı sulama gibi modern sulama sistemleri su tüketiminden tasarruf sağlayabilir ve toprak erozyonunu önleyebilir.

İlgili Makaleler: dış mimarlık tasarım stili nasıl kullanılır?

4- Toprak yüzeyinde organik ve sentetik malç kullanılması

Saman ve anız ve önceki mahsullerin kalıntıları ve hatta plastik örtülerin kullanılması, toprak erozyonunu aşağıdaki şekillerde önler:

 • Erozyon kelimesinin anlamı, yer yüzeyinin aşınmasıdır.
  Erozyon kelimesinin anlamı, yer yüzeyinin aşınmasıdır.

  Sulama suyunun veya yağmurun toprağa daha fazla nüfuz etmesine neden olur.

 • Organik ve kimyasal gübrelerin yıkanmasını azaltır.
 • Toprak erozyonunu azaltır.
 • Tarım makinelerinin tarla toprağını erozyona uğratmadan ve kaldırmadan kolayca tarlaya girmesini sağlar.
 • Yabancı otların büyümesini engeller.
 • Toprağı ısıtarak bitkilerin hızlı büyümesi için temel oluşturur.
 • Tabii ki çevre sorunları nedeniyle plastik malç kullanımı önerilmez.

5-Bitkilerin arazinin eğimine dik yönde yetiştirilmesi (eğimli arazilerde)

Arazinin eğim yönüne doğru eğimli alanlarda bitki ekimi toprak erozyonunu arttırmaktadır.Bu amaçla su ve rüzgar erozyonunu en aza indirmek için arazinin eğimine dik yönde ekim yapılmalıdır.

6- Doğal veya yapay rüzgar kesiciler kullanmak

Kuvvetli rüzgarların olumsuz etkilerini azaltmak ve kontrol altına almak için uygun bir yöntem rüzgar kesiciler kullanmaktır.

Rüzgar kırıcılar, içinden geçen hava akışına karşı direnç oluşturarak rüzgar hızını azaltır; Bu amaçla, rüzgar yönüne dik olarak ağaçlar, çalılar veya mısır ve ayçiçeği gibi uzun bitkiler dikilebilir.

Toprak erozyonu (Türkçe Toprak erozyonu), toprağın üst tabakasının sıyrılmasıdır.
Toprak erozyonu (Türkçe Toprak erozyonu), toprağın üst tabakasının sıyrılmasıdır.

Ayrıca tarlada taş duvar, plastik, hasır veya ağaçlardan kesilen dallar gibi yapay rüzgar kırıcılar da kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler: Betonarme nedir ve kullanım alanları nelerdir?

7_ Örtü bitkilerinin dikilmesi

Örtü bitkisi genellikle ana bitkiden daha önce toprağa ekilir ve koşullar ana bitkinin büyümesi için uygun olmadığında (kış) ve ana ürün ekilmeden önce yok edilir; kış baklagillerinin (kışlık üçgül ve tüylü fiğ) yetiştirilmesi gibi

Azot fiksasyonuna sahip bu baklagiller; Topraktaki organik madde miktarını arttırırlar, ayrıca toprakta su depolar ve nemi muhafaza ederler, yabani otları kontrol edip bastırırlar, su ve rüzgar erozyonunu önlerler.

son söz

Toprak, tarımda hem insanların hem de diğer canlıların besinlerini sağlamak için bağımlı oldukları önemli bir malzemedir ve bu değerli malzeme aşındırılmakta, daha basit bir ifadeyle yok edilmektedir. böylece doğurganlığını kaybeder ve kullanılamaz hale gelir.

Toprak erozyonunun nedenlerinden biri; Tarım geleneksel ilkelere dayanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir