önerilen içerik
Binayazılım

Postmodernizm Nedir? Tanım ve Kılavuz [Örneklerle]

Postmodernizm, 1970’lerin sonlarında başlayan felsefi bir harekettir.

Postmodernist felsefe, geleneksel mantık, nesnel hakikat ve insan doğası kavramlarını reddeder. Postmodernistler, evrensel gerçeklerin veya nesnel gerçeklerin olmadığına ve tüm anlamın her bir birey tarafından inşa edildiğine inanırlar.

Modern felsefe ile postmodernizm arasındaki fark nedir?

Postmodernizm, nesnel gerçeklerin olduğu fikrinin bir eleştirisidir. Modern filozoflar evrensel gerçeğe inanırken, postmodernistler inanmaz.

Postmodernizm, yirminci yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, adını postmodern dönemden alan bir kültürel harekettir.

POSTMODERNİZM NEDİR?

Postmodernizm, 1970’lerin sonlarında Batı kültüründe ortaya çıkan geniş bir sanatsal ve mimari hareketler grubuna verilen addır.

Postmodern terimi, sanat eleştirmeni Suzi Gablik tarafından icat edildi, ancak edebiyat, mimari, müzik ve filmi de içeren bütün bir estetik paradigmayı kuşatmaya başladı.

Postmodernizm ve Modern Felsefe

Postmodernistler, analitik felsefe ve mantıksal pozitivizm gibi modern felsefelerin birçok varsayımını ve yöntemini reddederler.

“Postmodern” terimi, özellikle mimarlık ve edebiyatta (ilk olarak sanat eleştirmeni Charles Jencks tarafından kullanılmış olan) Modernizme tepki olarak ortaya çıkan sanatsal bir üslup veya estetik duyarlılığa uygulanabilir.

Postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarında gelişen bir kültürel harekettir.

Postmodernizm, modernizmden sonraki tarihsel dönemi ifade eden tarihsel-sosyolojik bir kavramdır.
Postmodernizm, modernizmden sonraki tarihsel dönemi ifade eden tarihsel-sosyolojik bir kavramdır.

Postmodernizm ve modern felsefe genellikle birbiriyle çelişir, ancak postmodernistlerin birçok kişinin inandığı gibi anti-filozof olmadığını hatırlamak önemlidir. Aslında felsefi kökleri de var.

Postmodern Durum

Her gün bilgi ve uyaran bombardımanına uğruyoruz. Bunun uzun vadede bizi nasıl etkilediğinin yanı sıra modern toplum için ne anlama geldiğini merak etmekten kendimizi alamıyoruz.

Jean-Francois Lyotard, 1979’da giderek daha fazla parçalanmış ve öznel hale gelen bir dünyayı tanımlamak için “postmodern durum” terimini icat etti.

Geçtiğimiz iki yüzyıl, artan küreselleşme ve sosyal değişimle sonuçlanan teknolojik ilerlemelerde bir hızlanma gördü.

İlgili Makaleler: iç mimar ne yapar? İç dekorasyon işinin tam tanıtımı

Bu değişiklikler meydana geldikçe, neyin doğru ya da iyi olduğuna dair anlayışımız da değişti.

Postmodern durum hakkında söylenecek çok şey var ve bu kesinlikle ilginç bir konu. Tanımlamak zor olabilir, ancak not edilmesi gereken bir şey var ki, postmodernizmin ne anlama geldiğine dair birçok farklı bakış açısı var.

Postmodern Durum, Fransız filozof Jean-Francois Lyotard tarafından 1979’da yazılan bir makaledir. Deneme kitap olarak yayınlandı ve felsefe üzerine en çok okunan metinlerden biri oldu.

Postmodernizm, metamodernizm ve modernizm gibi terimler de postmodernizmin yorumlanmasına karşı kullanılmıştır.
Postmodernizm, metamodernizm ve modernizm gibi terimler de postmodernizmin yorumlanmasına karşı kullanılmıştır.

Bu metinde Lyotard, bilginin zaman içinde nasıl değiştiğini, özellikle postmodernizmi ve onu şimdi anlama şeklimizi tartışıyor.

Toplumun her zaman değiştiğini, ancak bilgisayarlar gibi yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla her şeyin her zamankinden daha hızlı değiştiğini savunuyor.

Postmodern Mimari

Postmodern mimari, 1970’lerde ve 1980’lerde ortaya çıkan bir tarzdır. Postmodernizm, işlevselcilik ve demokrasi gibi modernizmin temel ideallerinin çoğunu reddeder.

Bunun yerine postmodern mimarlar, binalarını oluşturmak için hem geçmiş mimari geleneklerden hem de yakın geçmişteki tarihi olaylardan yararlanır.

Bu, yerel veya bölgesel yerel dili tasarımlarına dahil etmeyi veya daha önce savaş dönemlerinde görülen (sığınak benzeri yapıları düşünün) stilleri referans almayı içerebilir.

Mimarlık, zamanın başlangıcından beri var ve asla modası geçmeyen birkaç sanat türünden biri. En popüler iki okul, postmodern mimari ve modernizmdir.

Postmodernizm, modernizmden, tarihsel tarzları veya tipolojileri çağdaş binalara dahil etmesi ve bölgesel yerel geleneklere vurgusu da dahil olmak üzere birçok yönden farklıdır.

“Postmodern” kelimesi bu günlerde çokça ortalıkta dolaşıyor, ama bu gerçekten ne anlama geliyor?

Postmodernizm terimi, mimaride, modernist tasarım ilkelerini reddeden ve geçmiş tarzlara odaklanan 20. yüzyılın sonlarındaki hareketi tanımlamak için kullanılmıştır.

Postmodern mimaride genellikle binaların dış cephelerinde süslü sütunlar veya tablolar gibi ayrıntılı dekorasyonlar bulunur.

Postmodern mimarlık hakkında bilinmesi gereken ilk şey, bunun tek bir stil veya hareket değil, mimarlık tarihinde bir dönemin başlığı olduğudur.

İlgili Makaleler: mimarlık mezunu ne iş yapar? İç mimari ile ilgili faaliyetler

Postmodernizm terimi, 1967’de İngiliz mimarlık eleştirmeni Charles Jencks tarafından icat edildi ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra günümüze kadar inşa edilen binaları ifade ediyor.

Postmodern Görsel Sanat

20. yüzyılın başlarında birçok sanatçı kendilerini ve fikirlerini ifade etmenin yeni yollarını arıyordu.

Gerçeği olduğu gibi temsil etmek için katı akademik resim tarzına tepki olarak, soyutlama ve sembolizmi kullanmaya başladılar.

Pablo Picasso gibi sanatçılar figüratif temsilden ziyade şekil ve renge odaklanan resimler yarattılar.

Bu parçalara Kübizm adı verilir çünkü konuyu küp veya küre gibi geometrik şekillere bölerler ve sonra bunları doğada mümkün olmayan bir şekilde yeniden düzenlerler.

Postmodern sanat, 1960’ların sonlarında ve 1970’lerin başlarında başlayan sanatsal bir harekettir. Evrensel hakikat fikrine karşı bir tepkiydi ve yüksek kültürü neyin oluşturduğuna dair fikirlere meydan okumaya devam etti.

Postmodernizm, çeşitliliği, değişimi ve parçalanmayı olduğu kadar belirsizliği ve şüpheciliği de kucaklar.

Sanat, başlangıcından beri insan kültürünün bir parçası olmuştur. Tarih boyunca insanlar sanat aracılığıyla kendilerini çeşitli biçimlerde ifade etmenin yollarını bulmuşlardır.

Gerçekleşen büyük değişimlerden biri, sanatçıların gerçekçilikten uzaklaşıp soyutlamayı benimsemeye başlamasıydı.

Buna 1960’larda ve 1970’lerde popüler olan postmodernizm denir. Postmodern görsel sanat, klasik orantılara ve doğal malzemelere sahip temsili resim veya heykel gibi geleneksel tarzları reddetmesiyle karakterize edilebilir.

Bunun yerine sanatçılar, çalışmaları için ilham kaynağı olarak kendi kültürel geçmişlerini kullanabilirler ve aynı zamanda çizgi roman görüntüleri veya tuval üzerine grafiti etiketleri gibi alçakgönüllü konularla “yüksek” sanat olarak kabul edilen şeylere meydan okuyabilirler.

Postmodernizm, 1930’lar ile 1990’lar arasındaki zaman dilimini belirtmek için modernizm sonrası herhangi bir sanat akımına uygulanabilecek bir terimdir.

Başlangıçta tarihçiler ve teorisyenler tarafından, geleneksel temsil biçimlerinden kopuşuna vurgu yapılarak, bu dönemde Avrupa’da üretilen sanat için bir terim olarak kullanılmıştır.

Postmodern Kültürel Kimlik

Postmodernizm, savaş sonrası dönemde ortaya çıkan sanat ve mimaride bir harekettir. Sanat, kültür ve toplumu yapısöküme ve yüksek ve düşük kültür arasındaki hiyerarşileri yıkmaya yönelik bir ilgi ile karakterize edilir.

Postmodernist düşüncenin en etkili figürlerinden biri, modernitenin ilerlemeye olan inancının II.

“Postmodern” terimi, 1960’larda moderniteye tepki olarak ortaya çıkan tutumları tanımlamak için türetildi.

Mimari, edebiyat, müzik, film ve felsefe dahil olmak üzere kültürün birçok yönünü kapsayan bir dönem veya hareket olarak görülebilir.

İlgili Makaleler: dış mimarlık tasarım stili nasıl kullanılır?

Postmodernizm tarihinin izini 1800’lerin başına kadar uzanan, Friedrich Nietzsche gibi hakikat ve ahlak felsefeleri aracılığıyla gelişiminin habercisi olduğu düşünülen filozoflar ile izlenmiştir.

Postmodern kültürel kimlik kavramı, “kimlik” kelimesinin yeniden markalaşması olduğuna inananlar tarafından sıklıkla yanlış yorumlanır.

Gerçekte, postmodernizmin yaptığı şey bir kimlik yaratmak değil, daha ziyade böyle bir fikir anlayışımızı yapıbozuma uğratmaktır.

Postmodern felsefede birey ve toplumun tutarlı kimliğine vurgu yapmak yerine, birey ve toplum kimliğindeki dönüşüm ve istikrarsızlığa vurgu yapılmaktadır.
Postmodern felsefede birey ve toplumun tutarlı kimliğine vurgu yapmak yerine, birey ve toplum kimliğindeki dönüşüm ve istikrarsızlığa vurgu yapılmaktadır.

Bu felsefe bize, etrafımızdaki dünyayı görüp anlayabileceğimiz yeni bir mercek sağlar.

Duydun mu bilmiyorum ama dünya değişiyor.

İnsanoğlu olarak kendimiz ve başkaları için daha iyi bir gelecek yaratmak için kendi eksikliklerimiz ve önyargılarımızla yüzleşmeye zorlandığımız bir çağa geçiyoruz.

Pek çok insan anlamadıkları bu yeni kimlik tarafından tehdit edildiğini hissettiğinden, bu değişimin bir bedeli oldu. Aslında, kültürel kimlikleri toplumun geleneksel normlarına uymadığı için marjinalize edilmiş bir sürü insan var.

Post-Modernizm ve Modernizm

Felsefe alanında postmodernizm, modernizme bir tepkidir. Modernizm genellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki döneme atıfta bulunur ve mantık, akıl ve ampirik bilime yapılan vurgu ile karakterize edilir.

Postmodernistler, rasyonaliteye bu güveni eleştiriyor ve bunun yerine nesnel gerçeklerin veya mutlak değerlerin olmadığı göreciliği destekliyorlar.

Modernizm, yirminci yüzyılın başlarında başlayan ve 1950’lerin sonlarına kadar süren bir hareketti.

F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Dorothy Parker, Gertrude Stein, Ezra Pound ve William Carlos Williams gibi modernistlerin amacı, duyarlılığı bakımından çağdaş olan ancak herhangi bir edebi biçim veya tekniğe bağlı olmayan bir edebiyat yaratmaktı.

Öte yandan post-modernizm, “anlatı otoritesinin merkezsizleşmesi” olarak adlandırılan şeyle karakterize edilir.

Artık oyunda sabit gerçekler veya istikrarlı kimlikler yok; John Barth gibi post-modern yazarlar genellikle parçalanmış anlatılar ve anlatıcıdan anlatıcıya farklı bakış açıları ile deneyler yapar.

“Post-modernizm” terimi ilk olarak 1970’lerin başında kullanıldı ve post-modernizmin tam olarak ne olduğunu belirlemek genellikle zordur.

İlgili Makaleler: Her eve uygun 25 uygun fiyatlı iç dekorasyon fikirleri tanışın!

Bazıları bunun modernizme karşı bir tepki olduğunu söylüyor; diğerleri, post-modernistlerin basitçe modernist hareketin ardından gelen sanatçılar olduğunda ısrar ediyor.

Açık olan şu ki, bu iki estetik hareketin farklılıklarından çok ortak noktaları var.

Postmodernizmin Birçok Yüzü

Postmodernizm terimi, mutlak hakikat fikrini reddeden bir düşünce okulunu ifade eder. Postmodernistler, tek bir nesnel gerçeklik olmadığına ve bu nedenle tüm bilgilerin öznel olduğuna inanırlar.

Bu, çevremizi sürekli olarak kendi kültürümüzün, inançlarımızın ve değerlerimizin merceğinden yorumladığımız anlamına gelir.

Postmodernizm, ortalama bir insanın kavraması için zor bir kavramdır. Bunun nedeni, mimarlık, sanat ve edebiyattan felsefe ve psikolojiye kadar çok geniş bir fikir ve etki yelpazesini kapsaması olabilir.

Bu gönderi, bu geniş konunun belirli bir yönüne odaklanacak: sanatta postmodernizm.

Postmodernizm nedir? Kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Sanat dünyası, son yüzyılda post-modern sanatçıların hızlı bir yükselişine tanık oldu.

Andy Warhol’un pop art resimlerinden Jeff Koons’un balonlardan yapılmış heykellerine kadar her yerde.

Bu tür sanat eserlerinin tamamen yaratıcı ve kendiliğinden olmakla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aslında bundan çok daha derine iner. Postmodernizm, kökleri çok eski zamanlara dayanan bir sanat akımıdır.

Postmodernizm Nedir?

Postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir mimari tarzdır. Genellikle, dünyanın farklı dönemlerinden ve bölgelerinden stillerden etkilenen eklektik bir görünüme sahip binalar ile karakterize edilir.

İlgili Makaleler: Mimarlık nedir? Mimar kim? 11 önemli mimari stilinin tanımı

Frank Gehry, Robert Venturi ve Michael Graves gibi postmodern mimarlar, benzersiz tasarımlarıyla tanınırlar.

Batı dünyasında postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan felsefi ve sanatsal bir harekettir.

Postmodernistler, toplum hakkındaki bilginin onun tarihsel bağlamı tarafından şekillendirildiğini iddia ederler. Sonuç olarak, geçmişin ve bugünün birbiriyle yarışan veya çelişen birçok anlatısı vardır.

Örneğin, kadınların neden tarihsel olarak güçlü konumlarda yetersiz temsil edildiğine dair birçok teori var: Bazıları bunun biyolojik olarak erkeklerden daha az yetenekli olmaları olduğunu söylüyor; diğerleri bunun toplumun cinsiyetçi (veya her ikisi) olmasından kaynaklandığını iddia ediyor.

Mesele şu ki, bugün olduğumuz yere nasıl geldiğimizi sorgulamadan ne olduğunu bilemezsiniz.

Hepimiz farklı geçmişlere sahip farklı yerlerden geliyoruz, bu da iki kişinin hiçbir şeyi tam olarak aynı şekilde görmeyeceği anlamına gelir.

Postmodernizm, son birkaç on yıldır ortalıkta dolaşan bir felsefedir. Fransa’da ortaya çıktı ve bazıları tarafından modernizme bir yanıt olarak kabul edildi.

Post-modernizmin temel ilkelerinden biri, evrensel gerçeklerin veya nesnel gerçeklerin olmadığıdır.

Bu, post-modernistleri, insanları nesneleştirerek ve bireyselliklerinden sıyırarak toplumu insanlıktan çıkardığına inandıkları bilim ve teknoloji konusunda biraz şüpheci yapabilir.

İlgili Makaleler: design ne demek? Sanatta tasarım türleri

Postmodernizm, 1950’lerde ortaya çıkan bir mimari ve tasarım tarzıdır. “Postmodern” kelimesi, savaş sonrası dönemden itibaren tarzlar, kültür, tutumlar vb. ile ilgili veya bunları ifade eden bir sıfattır.

Postmodernist sanat, genellikle tek bir nesnel anlamı olmayan parçalanmış konulara sahiptir; ana teması olarak sıklıkla sosyal yorumlara sahiptir.

Postmodernistler Neye İnanırlar?

Postmodernistler, İkinci Dünya Savaşı ve Holokost’un ardından, hayatlarımızı anlamlandırmak için artık herhangi bir kapsayıcı anlatıya güvenemeyeceğimize inanıyor.

Postmodernistin göreciliği, Marksizm veya Freudculuk gibi büyük anlatıların reddiyle ifade edilir; bunun yerine insan hayatını anlamak için çok sayıda bakış açısını tercih ederler.

Bir postmodernist, gerçeğin öznel olduğuna inanır. Nesnel gerçeklik diye bir şeyin olmadığını ve bunun yerine dünyadaki her şeyin sadece sosyal bir yapı olduğunu savunacaklar.

Postmodernistler ayrıca bu nedenle sürekli olarak kendi algılarımızı ve başkalarının bize dünya hakkında söylediklerini sorgulamamız gerektiğine inanırlar.

İyi niyetle yapıldığı sürece, bazı insanlar için tartışmalı veya şok edici olsa bile, oradaki her türlü sanatı veya edebiyatı desteklerler.

Postmodernizmin kökenlerini saptamak zordur, ancak çoğu uzman, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, sanatçıların gerçekçilik ve soyut dışavurumculuk gibi eski tarzlara bağlı kalmak yerine çalışmaları için farklı ifade biçimleri keşfetmeye başladıklarında başladığı konusunda hemfikirdir.

Postmodernizm, 1970’lerde ortaya çıkan bir felsefedir. Terim, postmodernizmi “üst-anlatılara inanmamak” olarak tanımlayan filozof Jean-François Lyotard tarafından icat edildi.

İlgili Makaleler: Peyzaj mimarlığı nedir? Peyzaj mimarisinin özellikleri

Postmodernistler, tüm anlatıların eşit derecede geçerli olduğuna ve eşit şüphecilikle ele alınması gerektiğine inanmak yerine, herhangi bir gerçek veya tarih anlatısını reddederler.

Postmodernizm, moderniteye tepki olarak ortaya çıkan felsefi bir harekettir. Gerçeği, nesnel gerçekliği ve mutlak değerleri reddetmesiyle karakterize edilir.

Modernizm yenilenme olarak tanımlanmıştır. Modernizm, her şeyin geçmişin yerini aldığı yeni bir süreçtir.
Modernizm yenilenme olarak tanımlanmıştır. Modernizm, her şeyin geçmişin yerini aldığı yeni bir süreçtir.

Postmodernistler, insanların hiçbir şeyi tam bir kesinlikle bilemeyeceklerini ve bu nedenle inançlarımıza meydan okunduğunda şaşırmamamız gerektiğini iddia ederler.

Postmodernistler “nesnel gerçek” kavramını reddettiklerinden, olayların veya metinlerin diğerlerinden daha doğru olarak kabul edilebilecek herhangi bir yorumunun olamayacağı sonucu çıkar;

bu nedenle resmi bir felsefeleri olamaz ve bunun yerine dilin kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında ne düşündüğümüzü nasıl şekillendirdiğine odaklanırlar.

Postmodernizm Görecilikle Nasıl İlişkilidir?

Postmodernizm çok tartışılan bir terimdir ve bu kavramın tam olarak ne anlama geldiğini bilmek zor olabilir.

Postmodernizmin ana fikri, tüm anlamların öznel olduğu ve bu da birçok insanı gerçeğin var olmadığına inanmaya yönlendiriyor.

Gerçek görecelidir, başka bir deyişle: farklı insanlar, şeylerin ne anlama geldiği veya hatta var olup olmadığı konusunda farklı inançlara sahip olabilir.

Bu nedenle, bu iki kavram birbiriyle yakından ilişkilidir çünkü her ikisi de kişinin kendi bakış açısının dışında nesnel bir hakikat olup olmadığı sorusuyla ilgilenir.

İlgili Makaleler: civil engineering nedir? | Eğilimlerin, maaş ve gelirin ve işgücü piyasasının tanıtımı

Postmodernizm nedir? Bu kavramın birçok tanımı vardır. Tek doğrunun ya da gerçekliğin olduğunu iddia eden moderniteye ve Aydınlanma projesine bir tepki olarak tanımlanabilir.

Postmodernistler toplumun, kültürün ve bilginin farklı bakış açılarıyla analiz edilmesi gerektiğine inanırlar.

Postmodernizm, dünyamız hakkında herhangi bir evrensel gerçeği iddia etmez, bunun yerine insan deneyiminin karmaşıklığını anlamak için çoklu seslerin önemini savunur.

Görececi bakış açısı, tüm kültürel değerlerin göreli olduğunu ve birbiriyle karşılaştırılamayacağını söyler; kültürler arasında yargıya varmak imkansızdır çünkü hepsi farklıdır.

Bu teori, hem öznelliği (bireyin gerçeklik algısının kişisel tarafından şekillendirildiği fikrini) destekler.

Postmodernizm, 1990’ların başından beri mimarlık, sanat ve diğer yaratıcı alanlardaki entelektüel hareketi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bu terimi kesin olarak tanımlamak zordur çünkü rakipleri tarafından bir hakaret olarak türetilmiştir.

Ancak çoğu insan, postmodernist sanatçıların modernizmin gerçekçilik üzerindeki vurgusunu reddettiklerinde ve bunun yerine ironiyi, parodiyi, eski sanat veya edebiyat tarzlarının (özellikle II. yeni dijital teknolojiler.

Postmodernizm, bir süredir ortalıkta dolaşan bir terimdir. 1940’larda Fransız filozof Jean-François Lyotard tarafından, büyük anlatı ve üst anlatıların artık gerçek olarak kabul edilmediği yeni bir düşünce çağını tanımlamak için icat edildi.

Bazen “Postmodernistlerin ilk nesli” olarak adlandırılan bu düşünürler, edebiyat, sanat, mimari, felsefe ve daha pek çok alanda geleneksel düşünceye meydan okur.

İlgili Makaleler: İç mimarlık anlayışı nedir? İç tasarımı basit bir dille öğretmek

Postmodernizm, yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve Amerikan kültürü üzerinde önemli bir etkisi olan bir sanat biçimidir.

Postmodernizmi tanımlamak zordur çünkü o sadece bir hareket değil, bir hareketler ve fikirler bütünüdür. Ancak birçok kişi bu sanatın neyi temsil ettiğini açıklamaya çalışmıştır.

Postmodernizm, yirminci yüzyılda gelişen ve o zamandan beri devam eden felsefi bir harekettir.

Pek çok ünlü postmodernist var, ancak çalışmalarına göre iki ana kategoriye ayrılabilirler: edebiyata odaklananlar ve felsefeye odaklananlar.

Postmodernizm, bir sanat akımını ve popüler olduğu dönemi anlatmak için kullanılabilecek bir terimdir.

Postmodernistler, mesajlarını ve fikirlerini iletmek için genellikle ironi, hiciv ve diğer teknikleri kullanırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir