önerilen içerik
Yazılım

Bina çizimi | Bina tasarım planları türleri

Bina çizimi

Ön çalışmalardan sonra bir inşaat projesine başlamak için bir yapı planı gerekir.Haritalama meselesi o kadar önemlidir ki İran ve dünya mimarisinde birkaç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. birçok bilim adamının ve turistin ilgisini çekmiştir.Günümüzde bilgisayar yazılımlarının da yardımıyla bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile bina planlamaları oldukça profesyonel ve kapsamlı bir düzeyde yapılmaktadır.

Çizim bir binanın
Çizim bir binanın

Öyle ki, küçük binaların veya iç mimarinin yeniden inşasında bile, insanlar herhangi bir icrai işlemden önce hesaplı adımlar atmayı ve detaylarının farkında olmayı tercih ederler, mimari mühendislik, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, Makine mühendisliği alanlarında bina planları kullanılır, apartman tasarımı, villa tasarımı, dükkan tasarımı ve ofis tasarımı gibi kullanımlar için mimari plan tasarımı, statik hesaplar, elektrik tesisatları ve mekanik tesisatlara başvurulabilir.

İlgili Makaleler: 3D yazıcı ile mimari model nasıl yapılır

Bina çizimi nasıl ve süreci

Mühendislik hizmetlerinin süreci şu şekildedir: Önce mimari plan çizilir, ardından statik hesaplar yapılır ve ardından elektrik tesisleri planı ve mekanik tesisler planı hesaplanarak ilgili mühendisler tarafından çizilir.Ulusal yapı yönetmeliği, uluslararası standartlar, mülkiyet kullanım ve işveren ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.Şu anda bina alanının işveren tarafından daha iyi anlaşılması için mühendislik çizimleri de 3D yazılımlar yardımıyla sağlanmaktadır.

bina tasarımı

Herhangi bir bina inşa edilmeden önce bir plan hazırlanır. Genellikle her bina için bir çizim gerekir ama büyük bir binanın çizimi çok önemlidir.Çünkü küçük bir binanın yapısal detayları birinin aklında kalabilir ama büyük bir binanın bu kadar detayı birinin elinde olamaz. farklı parçalar Büyük bir bina inşa ediyorlar. Hepsinin hakkında çizimleri bulunmalıdır.Öncelikle ilgili mülki idare amirliği tarafından bir binanın bir projesi hazırlanır ve onaylanır.Binanın çizimi yerel makamın yasal kurallarına uygun olmalıdır.İnsanlar ve yaşam ortamı belirlenmiş bazı kurallar.Bunlara ilgili kanunla ilgili kurallar denir.Binanın tasarımı için çeşitli planlar hazırlanmıştır.

Bina tasarımı
Bina tasarımı

Bina çizimi

Öncelikle odaların büyüklük ve düzeni ile önem ve türlerine göre tek hat planı hazırlanır, buna hat planı denir. Bir mimar veya mühendis bu planı hazırlar.Bir teknik ressam tarafından hazırlanan bu hat planı yardımıyla başka bir detay planı hazırlanır.Temel planı kaidenin büyüklüğünü ve derinliğini göstermek, kot ise önden görünüşü göstermektir. , kesiti ise odaların iç detaylarını göstermek içindir.

İlgili Makaleler: Render nedir? mimaride render | Lumion veya Vray

Elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon vb. için ayrı ayrı çalışma resimleri hazırlanmıştır. Ayrıca, anılan kanunlara uygun olarak belediye veya diğer ilgili imar kurumu vb. izinlerin alınması için teslim şeması hazırlanmıştır. Bu çizim, İndeks Planı, duvarların kesiti, detaylı harita, yükseklik, kesit, zemin ve tavan vb. Detayları içerir. Ayrıca kapıların, pencerelerin, teknik özelliklerin ve detayların detaylarını içerir.
Diğer detaylar yapısaldır.Bina tasarımının detaylarını incelemeden önce, yapı tasarımının amacı ve türleri hakkında bilgi gereklidir.

Bina tasarım planları türleri

Binanın özellik ve boyutlarına göre farklı planları aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

  1. Bina planları.
  2. Program satırı.
  3. Ayrıntılı program.
  4. Kuruluş planı.
  5. peyzaj tasarımı
  6. Yükseklik.
  7. kesit yüksekliği
  8. Manzara çizimi.
  9. Nakliye prosedürü.
  10. modeli.

Bina planları:

Bu planda yapının haritası gösterilmektedir.

Bu tür yapı haritasında, plan numarası, yapı sahibinin adı, sokak adları ve diğer önemli yapılar ile ilgili konumlar gösterilmektedir.

Çizim bir binanın
Çizim bir binanın

Sokakların ve yolların genişliğinden de bahsedilmektedir.

İlgili Makaleler: 12 Sert yüzey modellemede 3D Max çizim teknikleri

Haritanın ölçüleri de planda yazılıdır. Haritanın oraya kolayca yerleştirilebilmesi için kuzey yönü de burada işaretlenmiştir.

Bu çizim 10 metre = 1 cm (100 fit = 1 inç) ölçeğinde yapılmıştır.

Bu planlarda sadece planın sınır çizgileri gösterilir, iç mekânların detayları gösterilmez. Haritanın alanı, bu haritanın diğer parsellerden farklılık gösterebileceği şekilde renkli veya gölgeli.

çizmek:

Bu harita, iç odaların yerini ve büyüklüğünü gösterir. Böyle bir çizim tek bir çizgi ile yapılır.
Duvarların kalınlığı burada gösterilmemiştir.

Hatta böyle bir çizim bazı mimarlar tarafından hazırlanmıştır. Daha sonra çizenin hazırladığı bu çizim yardımıyla kalan harita hazırlanır.

Hat uygulama özellikleri.

Bu resmin özellikleri şunlardır:

Odalardaki boyutlar, duvarların kalınlığını içermeyen içleridir.

İlgili Makaleler: Grafik tasarım nedir? Grafik tasarımcı becerileri

Odaların dışına yerleştirilen boyutlar, duvarların kalınlığını içeren uç kısımlarıdır.

Birinci boyut, odanın yatay boyutunu, ikincisi ise yatay modu temsil eder.

bir odanın yüksekliğini belirtmek için bir daire içinde yazılır.

Bina çizimi yapılırken
Bina çizimi yapılırken

Kapı ve pencereler büyüklükle ilgili yerlerde görüntülenir.

Ayrıntılı program:

Bu yapı tipinde odaların ve revakların büyüklükleri, yerleşimleri ve konumları harita üzerinde gösterilmektedir.

Duvarların kalınlığı da içinde gösterilir.

Bu plan hat planı yardımıyla hazırlanır. Bu proje planlanırken binanın tüm katının 1 ila 2 metre yükseklikte yatay olarak kesilmesi dikkate alınmıştır.

Çizim kesimden sonra hazırdır.

Çok katlı bir bina olması durumunda her katın detay projesi ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Ayrıca her olay örgüsüne kendi öyküsünün adı verilmiştir.

Örneğin, zemin kat için zemin kat planı, zemin kattaki kat için birinci kat, ikinci kat için ikinci kat planı vb. bodrum kattaki kat için bodrum kat planı. Bu planı hazırladıktan sonra elektrik, gaz ve su tesisatı gibi çeşitli hizmetleri gösterilmektedir.

İlgili Makaleler: 10 mutfak ve mobilya çizim programı indir 3d

Ayrıntılı program özellikleri.

Aşağıda bu planın özellikleri verilmiştir.

Odaların büyüklüğü ve konumu içinde gösterilir.

Kapı ve pencerelerin boyutu ve konumu burada gösterilmiştir. Ayrıca türleri de verilmiştir.

Bagaj odalarının iç düzeni de gösterilmiştir. Örneğin yatakların olduğu yerler mutfağın yanan yerleridir.

Şöminelerin yerleri de belirtilmiştir.

Hazırlık programı:

Bu tip bina çizimleri, bir binanın temel detaylarını göstermek için hazırlanır. Binada kullanılan tüm konum ve büyüklük bu planda gösterilmiştir.

Bu plan, kaidenin çıkıntılarına göre duvarın merkez hattına paralel çizgilerin çizildiği detay plan yardımıyla hazırlanır.

Daha sonra bu plan hazırlanır.

Temel programın özellikleri.

Bu planın özellikleri aşağıdadır:

İçinde kaydedilen boyutlar, odanın iç boyutlarıdır.

ii. Oda dışında kaydedilen boyutlar, kazının dış ölçüleridir.

iii İçinde duvarların merkez çizgisi de gösterilmiştir.

İlgili Makaleler: grafik çizme programı: 22 dijital çizim ve boyama uygulaması indirin

IV Kapı ve pencerelerin boyutu ve konumu burada gösterilmemiştir.

V. İçinde duvarın ve temelin genişliği gösterilir.

Bina çizim
Bina çizim

Peyzaj planı:

Bu tür haritalarda, bina inşa edildikten sonra boşluk bırakılır. Çiçek tarhları, çimen çiçekleri ve diğer bitkilerle süslenmiştir.

Bu tasarımda bir binanın dış cephesi daha güzel hale getirilmiştir.

Bu tasarım için 1 cm = 1 metre ile 2 metre arası ölçek kullanılmıştır.

İçinde birçok şey gösteriliyor.

İlgili Makaleler: Peyzaj mimarlığı nedir? Peyzaj mimarisinin özellikleri

Her maddeye ayrı bir sembol verilmemiş, alfabetik harflerle temsil edilmiş ve bir tablo yardımıyla açıklanmıştır.

Outlook uygulamasının özellikleri.

Bu planın özellikleri aşağıdadır:

BEN. tasarımı belirtin

Ok kuzey yönünü gösterir.

Kapsanan alanın kapsamı.

İlgili Makaleler: design ne demek? Sanatta tasarım türleri

Araç yolları.

yaya yolları

Yükseklik:

Bu tip bina çiziminde, bir binanın dikey görünümü gösterilmektedir.

Önden görünüşü gösteriliyorsa ön cephe olarak adlandırılır.

Binanın arkadan görünüşü gösteriliyorsa üst kot olarak adlandırılır.

Benzer şekilde bina cephesinin bir tarafı gösteriliyorsa buna yan cephe denir.

Boy ölçeği detaylı plana göre kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir