önerilen içerik
BinaYazılım

Yüksek teknoloji mimari tarzı hakkında bilmeniz gereken her şey

Mimari tarzlar arasında yüksek teknoloji tarzı, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan tarzlardan biridir. Üstün teknoloji veya ileri teknoloji gibi diğer isimlerle de anılan yüksek teknoloji stilinin kendine has özellikleri vardır.

Yüksek teknoloji mimarisi, sonunda postmodern mimariye yol açan modern mimarinin gelişmiş bir biçimi olarak görülebilir. Bu tarzda, teknoloji ve endüstrinin gelişmiş unsurları bütünleştirildi ve mimarinin yeni etkileri yaratıldı.

Yüksek teknoloji mimarisi, modern ve postmodern mimari arasında bir köprü olarak anılır ve bu nedenle bu stiller arasındaki farkları ayırt etmek biraz zordur. Bu yazımızda bu stili incelemeyi amaçlıyoruz.

Yüksek teknoloji mimari tarzıyla tanışın

Yüksek teknoloji mimarisinin tarihi

Her şeyden önce, mimari sanat tarihçileri, yüksek teknoloji tarzında inşa edilecek ilk yapının Eyfel Kulesi olduğu konusunda hemfikirdir. Eyfel Kulesi 1870 yılında inşa edildi ve dünyanın en yüksek metal yapısı olduğu iddia edildi. Bu kule, yüksek teknolojili binaların özelliklerini taşıyor.

Yüksek teknoloji tarzı iç dekorasyonda işlevselliğin yanı sıra minimalizm tarzında endüstriyel unsurların estetiğine de önem verilmektedir.
Yüksek teknoloji tarzı iç dekorasyonda işlevselliğin yanı sıra minimalizm tarzında endüstriyel unsurların estetiğine de önem verilmektedir.

Ancak prensip olarak, yüksek teknoloji mimarisinin ilk örnekleri Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da inşa edildi. 1970’lerde Avrupalı ​​ve Amerikalı mimarlar yeni bir bina tipi inşa etmeye karar verdiler ve bu da bu tarzın icadına yol açtı.

İlgili Makaleler: Romanesk stili ve özelliklerini tanımak | Orta Çağ’da Romanesk mimarisi

Onları bu tür bir yapı inşa etmeye iten şeylerden biri de 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılan evleri yeniden inşa etme ihtiyacıydı. Bu yaratıcı mimarlar, bu binaları basitçe yenilemek yerine, malzeme türlerinde ve kullanım şekillerinde değişiklik yapmaya karar verdiler.

Yüksek teknoloji mimarisinin yaratılmasını etkileyen bir diğer konu, 1970’lerde Amerikan toplumunun atmosferiydi. Bu on yılda insanlar, bilim adamları ve uzmanlar teknoloji açısından olabildiğince ilerlemek ve yeni teknolojilerin tezahürlerinden yararlanmak istediler. Böyle bir mekanın varlığından dolayı üstün teknoloji mimarisi veya ileri teknoloji mimarisi onlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yüksek teknoloji tarzı binalar, teknolojinin bir simgesidir ve onu sadece en basit ve en kullanışlı şekilde kullandıkları söylenemez.
Yüksek teknoloji tarzı binalar, teknolojinin bir simgesidir ve onu sadece en basit ve en kullanışlı şekilde kullandıkları söylenemez.

1978’de gazetecilik işleriyle de ilgilenen iki mimar, Hi-Tech: Industrial Forms and Reference Books for Home Building adlı bir kitap yayınladı.

İlgili Makaleler: Barok mimarisi ve Barok mimari tarzının özellikleri

Bu kitapta, ileri endüstriyel malzemelerin kullanıldığı ve binaların formlarının ileri endüstriyel bir duruma sahip olduğu binaların çeşitli fotoğrafları basılmıştır. Bu kitabın yazarları John Krone ve Susan Selzin, bu tarz mimariye Hi-Tech adını verdiler.

Yüksek teknoloji mimarisinin özellikleri

(İleri teknoloji mimarisi nedir?) sorusuna cevap verebilmek için özelliklerini incelemek ve modern mimari ve postmodern mimarinin özellikleri ile karşılaştırmak gerekir.

Bunun için sıralanabilecek özellikler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bu yapılarda yapı gizlenmemekte, temel yapı elemanları anlamlı ve anlaşılır bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Form binanın işlevine hizmet eder.
 • Yüksek teknolojili binaların mini alışveriş merkezi binaları ile bazı benzerlikleri vardır. Aralarındaki en önemli benzerlik, içlerinde yaratılmış olan ilginç sadeliktir.
 • Bu yapılarda gereksiz ve lüks detayların kullanılması alışılmış bir durum değildir.
 • Metal bir yapıya sahip olmak bu binalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Bağlantılar gizlenmez ve yapılar hiçbir şeyle örtülmez.
 • Binalar sert ve geçilmez bir dış kabuğa sahiptir.
 • Hava kanalları ve bacalar tamamen açığa çıkarken binanın formunu ifade eder.
 • Endüstriyel prefabrike parçalar, ileri teknoloji mimaride yaratıcı şekillerde bir araya getirilir. Bu konuyu anlamak için modern, postmodern ve yüksek teknolojili binalarda parçaların bağlantı şekline dikkat etmek yeterlidir.
 • Bu tür mimari, askeri endüstriler, elektronik endüstrileri ve saf bilimler gibi çeşitli endüstriler için kullanılır.
 • Metal yapının yanı sıra cam duvar kullanımı da yapılarda teknolojik etkiler oluşturmaktadır.
 • Çok sayıda iç açık alan ve tüm katlara kolay erişim, binanın kullanışlılığını artırır.
Üstün teknoloji veya ileri teknoloji gibi diğer isimlerle de anılan yüksek teknoloji stilinin kendine has özellikleri vardır.
Üstün teknoloji veya ileri teknoloji gibi diğer isimlerle de anılan yüksek teknoloji stilinin kendine has özellikleri vardır.

Listelediğimiz 12 madde, yüksek teknoloji mimarisinin temel özellikleri arasındaydı. Ancak aşağıda, diğer stillerle bazı farklılıklarından ve benzerliklerinden bahsedeceğiz.

Yüksek teknoloji mimari tarzının modern mimari ile farklılıkları ve benzerlikleri

Modern mimarlar, metal, cam ve beton gibi malzemeleri kullanmakla daha çok ilgileniyorlar. Bu mimarların eserlerinden günümüze birçok beton bina kalmıştır.

İlgili Makaleler: Neoklasik mimari tarzı ve unsurlarını tanımak

Fakat ileri teknoloji mimaride beton malzeme kullanımı çok yaygın değilken, ileri teknoloji mimaride metal ve cam da yaygın. Modernist yapılarda yüksek yükseklik ve ihtişam çok önemlidir. Yüksek teknolojili binalar ihtişam gösterir, ancak ihtişam onların teknolojik ve ileri doğasını gösterir.

Yüksek teknoloji mimarisi, modernizmin yeni bir yüzü, teknik ilkelerdeki ilerlemelerle birlikte postmodernist fikirlerin gelişimi olarak ortaya çıktı.
Yüksek teknoloji mimarisi, modernizmin yeni bir yüzü, teknik ilkelerdeki ilerlemelerle birlikte postmodernist fikirlerin gelişimi olarak ortaya çıktı.

Bu iki stilde farklı parçaların bağlantı şekli farklıdır. Prefabrik parçalar, yüksek teknolojili binalar inşa etmek için kullanılır. İnşaat süreci başlamadan önce gerekli parçalar atölyede veya fabrikada üretilir ve daha sonra yerinde birbirine bağlanarak yapıyı oluşturur.

Yüksek teknolojide sadelik ve birçok detaydan kaçınma, mimarlar tarafından büyük beğeni topluyor. Bu sorun minimalizm denilen modernist tarzlardan birinde görülebilir.

Yüksek teknoloji mimari tarzının postmodern mimari ile farklılıkları ve benzerlikleri

Postmodern binalar, modern ve geleneksel fikirlerin bütünleşmesinin tezahürüdür. Genel olarak postmodern sanat aynı fikirle hareket eder ve gelenekle modernliği ne kadar yaratıcı bir şekilde bütünleştirirse o kadar başarılı olur.

Ama ileri teknoloji mimaride her şeyden çok binanın gelişmişliğine dikkat ederler. Ayrıca bu iki stilde kullanılan malzemeler temelde birbirinden farklıdır. Postmodern binalar genellikle çevre ile uyumlu malzemelerle inşa edilir. Örneğin, çeşitli bitkiler postmodern mimarlar tarafından farklı yerlere yerleştirilir.

İlgili Makaleler: Art nouveau mimari tarzının tanıtılması ve özelliklerinin incelenmesi

Ancak ileri teknoloji binalar bir önceki bölümde de belirttiğimiz gibi metal ve cam gibi malzemelerle yapılıyor. Binanın çevre ile uyumu yüksek teknoloji mimarların önceliği değildir.

Yüksek teknoloji dekorasyon tarzında kullanılan teknik. Tek dekorasyonlar genellikle yapısal bileşenlerinden gurur duyarlar.
Yüksek teknoloji dekorasyon tarzında kullanılan teknik. Tek dekorasyonlar genellikle yapısal bileşenlerinden gurur duyarlar.

Yüksek teknoloji mimari stilinin hedefleri nelerdir?

İleri teknoloji mimarisi, modernist mimarinin devamında şekillendi. Modern tarz 19. yüzyılın ortalarına kadar çok popülerdi, ancak daha sonra düşüşe geçti.

Bu felsefeyle geliştirilen şehirler monotonlaştı ve tüm binalar birbirine benziyordu. Bu konu toplum insanı ve sanatçıları için ilgi çekici değildi ve bu konu bazılarının farklı bir şekilde işe başlamayı düşünmelerine neden oldu.

Yavaş yavaş mimarların estetiği değişti ve yeni teknolojilerin kullanımı bir öncelik haline geldi. Üstün teknolojilerin kullanımına dayalı yeni bir estetik, tüm binaları benzer ve tek tip bir fabrikanın ürünleri gibi gösteren eski estetiğe karşıydı.

Pompidou Merkezi, yüksek teknoloji mimarisinin en iyi örneklerinden biridir ve özelliklerini inceleyerek, yaratıcılarının hangi hedefleri takip ettiğini anlıyoruz. Bu binada, binanın bileşenlerini ve teknolojik kombinasyonlarını ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bu yeni estetiğin evlerin ve binaların iç tasarımını da etkilediğini belirtmek ilginç olabilir.

İlgili Makaleler: Art deco mimari tarzı nedir ve özellikleri nelerdir?

Binaların iç dekorasyonunda endüstriyel ve gelişmiş araç ve gereçler kullanılmıştır. Örneğin Pompidou Center’da bitkinin tutulduğu saksı olarak kimyasal bir laboratuvar camı kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmayan birçok terkedilmiş endüstriyel alan, 70’lerin yaratıcı mimarları tarafından yeni konut alanlarına dönüştürüldü.

Yüksek teknoloji mimarisi veya yüksek teknoloji mimarisi, 1970'lerde ortaya çıkan bir endüstriyel mimari ve tasarım tarzıdır.
Yüksek teknoloji mimarisi veya yüksek teknoloji mimarisi, 1970’lerde ortaya çıkan bir endüstriyel mimari ve tasarım tarzıdır.

Tek kelimeyle, yüksek teknoloji mimarisinin amacının her binaya endüstriyel estetik kazandırmak olduğu söylenebilir. Ayrıca bu sanatçı grubunun diğer amacı tamamen ideolojikti ve teknolojinin dünyayı geliştirmedeki gücü hakkında yeni fikirler sunmak istediler. Örneğin Japonya 60’larda ve 70’lerde aynı teknolojiyi takip etti.

Bu ülkede ve bu yıllarda Japonya’nın ünlü mimarlarından Kenzo Tange, endüstriyel estetik ve yeni teknolojiler kullanarak yeni binalar ve yapılar yaratmayı önerdi. Bu çalışma, savaştan sonra ülkelerinin yıkıldığını gören Japon halkına, bu tür yeni ve gelişmiş yapıları görerek, ülkelerinde ilerleme ve gelişme olduğunu hissettirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir